Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Bông bụt tươi

Mình thích cho các loại hoa quả khô vào soap, vừa tăng công dụng đặc trị cho soap mà vừa mang đến những màu sắc lạ. Hôm qua, bé Hai ở dưới quê theo đúng kỳ đem sữa dê lên cho mình và thêm một mớ bông bụt tươi mà bé xin ở mấy gần hàng dậu bên nhà.

Bông rất tươi mặc dù bé đã gói lại để đi xe trong 2-3 tiếng. Mình sẽ dùng nó để phơi khô và nghiền thành bột , có thể mất 1 tuần. Tuần sau mình sẽ update bột bông bụt http://www.smileycodes.info/emo/ygirl/gyh5.gif

Tennis ball soap

Đây là bánh tennis soap của một bạn đặt, thay vì là màu cam như mình làm trước đây thì bạn muốn có một màu xanh như những trái banh tennis http://www.smileycodes.info/emo/tuzki/15.gifBi lớn, bi nhỏ

Sau khi làm bánh soap nhân dâu xong thì còn dư một ít soap nên mình làm luôn mấy viên bi lớn, bi nhỏ http://www.smileycodes.info/emo/kittynbear/3.gif. Mặc dù chưa biết làm gì với mấy em bi này, nhưng cứ để đó rồi sau này cũng có dịp dùng đến để trang trí


Núi soap

Cuối cùng 450 bánh soap nhân dâu đã hoàn thành nhưng phải ở với mình 6-7 tuần trước khi mày về với chủ thật sự. Còn thời gian này mình có nhiệm vụ chăm sóc và pack lại khi khi nó cứng hoàn toàn http://www.smileycodes.info/emo/donggu/donggu3.gifChẳng bao lâu soap sẽ chất thành núi trong nhà mình đây http://www.smileycodes.info/emo/donggu/donggu23.gif