Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Green apple soap

Green apple soap có mùi thơm giống y như những trái táo xanh, dòn và một ít chua . Nếu bạn không tin, thì hãy thử nó đi http://www.smileycodes.info/emo/beybeypig/10.gif...nhưng phải 1 tháng nữa thì mới sử dụng được nó. Hic hic


Với nhiều castor và dầu jojoba là một điều hứa hẹn cho một soap với nhiều độ ẩm

Được bao lại cẩn thận, cho lên kệ và sẽ có mặt đến mọi người trong 1 tháng nữa