Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Happy Deewali 2011!

Ngày mai sẽ là lễ Deewali, nhưng tối nay cả nhà anh và gia đình anh chị họ đã lên kế hoạch đốt pháo cracker và ăn uống với nhau. Sau đó anh lại cùng bạn thân Venu đi xem phim mới "Ra one" có Sharukhan đóng, và cứ gọi mình liên tục như có ý khiêu khích. Anh bảo là " Em dẫn con qua đây đi. Anh sẽ dành một tuần cho mẹ con" . Hic hic, nghĩ lại một thời ăn chơi của mình giờ không còn nữa. Buồn làm saoSiri và Sasank là anh chị họ của Abi, nhưng lúc nào cũng bảo với chú Raj là " Sao con chú giống chinese quá vậy" http://i307.photobucket.com/albums/nn293/emonizer/orange10.gif