Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Touching feet

Ấn Độ là một quốc gia về văn hóa phong phú.Mặc dù các phương tiện hiện đại đã được chấp nhận nhưng vẫn có những giá trị và niềm tin đó vẫn còn sống ở Ấn Độ. Có rất nhiều thay đổi trong phong cách ăn mặc và cách ăn uống của người dân nhưng,những truyền thống lễ nghi hầu như không bao giờ bị sao lãng.

Cũng giống như những lễ nghi khác, lễ nghi" touching feet" đáng được tôn trọng và học hỏi vì nó thể hiện rõ sự tôn kính đến những người lớn tuổi. Tôi còn nhớ rất rõ là tôi đã phải thực hiện lễ nghi này nhiều lần mỗi khi quan khách đến chúc phúc cho đám cưới chúng tôi và để có những pô hình để đời, thì hầu như sau đám cưới lưng của tôi đã bị đơ.
" Ok, touch parent's feet", giọng em trai chồng tôi thật khỏe khoắn như đang hô hào chúng tôi làm nó một cách dứt khóat.
“Now touch his feet again—no, wait.” Những ống kính camara quay vào chúng tôi" “Okay, do it again."
Và bây giờ ở Ấn Độ thì tôi phải chấp hành nó một cách tuyệt đối hơn mỗi khi chúng tôi thăm ba mẹ anh hoặc những người lớn.