Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

My little cute roses!!!

Ôi, sao mình yêu những bông hoa hồng do mình bắt thế này http://www.smileycodes.info/emo/donggu/donggu5.gif. Và mình cảm thấy chúng cute hơn kỳ trước http://i307.photobucket.com/albums/nn293/emonizer/bunny/bunny11.gif

A hèm, trang trí soap là biệt tài của mình. Vì mình muốn mọi thứ xung quanh nhìn phải cute và bắt mắt http://www.smileycodes.info/emo/kaskus2/malu.gif

Để lát nữa suy nghĩ xem phải trang trí soap như thế nào đây http://www.smileycodes.info/emo/kaskus2/nerd.gif