Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

My package have arrived for next soap!!!

Hôm nay mình đã nhận được một số thứ linh tinh để làm soap. Lại thêm anh gởi về dầu castor và một herbs powder từ sing, em gái mình gởi dầu castor từ Úc. Mẻ soap sau mình sẽ sử dụng dầu castor từ Úc để xem sự khác nhau như thế nào . Mình lại phải thức khuya để làm soap, nhưng đó lại là niềm vui của mình.


Dầu nền, tinh dầu và hương


Colorant