Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Bài tập về nhà


Hai hôm trước đón con về thì đã thấy mỗi đứa cầm một hủ nhựa giá đỗ ùa ra cổng khoe với cha mẹ. Cô nói các bé rất ngoan, đã biết tự chăm sóc suốt 1 tuần nay bằng cách đem ra tắm nắng và tưới nước nên cây mới được tươi tốt như vậy. Và cô sẽ thực sự chấm điểm từng đứa một để xem kết quả của tuần sau giá đỗ như thế nào nếu cho đem về nhà.

Thật sự Abi trả lời tất thành thạo cách chăm sóc cây xanh rằng nó rất cần ánh sánh và nước, và phải yêu thương nó thì mới xanh tươi được. Vậy mà con chỉ nói được cái miệng thôi à, sau đó lại bỏ hẳn không thèm quan tâm và tước nước. Thậm chí ba mẹ nhắc nhở nhưng con chỉ làm cho có, đem nó ra phơi nắng rồi quên hẳn tưới nước nên 2 ngày này mẹ phải giúp con chăm sóc nó. Vì sợ không biết tuần sau khi đem vào lớp thì cô sẽ đánh giá điểm thấp. Đây mới là bước bắt đầu của việc phụ giúp con làm bài khi được giao về nhà thôi, không biết về sau rồi còn gì nữa đây :(

Không thèm chăm sóc nhưng rất thích chụp hình làm duyên với em nó

Sau 2 ngày chăm sóc tại nhà thì em giá đỗ cũng không đến nỗi