Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Handmade soap có tạo ra bọt xà phòng?

Chắc nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng handmade soap sẽ không cho nhiều bọt xà bông như những soap công nghiệp. Điều đó hoàn toàn sai. Vì nếu bạn sử dụng đúng hỗn hợp dầu cần thiết trong soap như dầu castor và olive, thì handmade soap cũng sẽ tạo ra rất nhiều bọt xà phòng.

Mình tạo bọt xà phòng sau khi làm ướt cherry blossom soap và đánh bông lên bằng bông tắm.