Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Ngôn ngữ nói chuyện với người Ấn

Thật ra, bạn không cần một vốn Tiếng Anh quá hòan hảo để nói chuyện với người Ấn ngọai trừ dân "white collar". Thậm chí, nếu bạn càng không biết tiếng Hindi, telugu, Tamil, malayalam...bạn vẫn có thể nói chuyện như một người dân địa phương. Sau đây, tôi xin chỉ bạn cách như thế nào:

1. Lập lại động từ 2 lần: Ví dụ, bạn đang ăn chung một món snack với người Ấn và ở đó chỉ còn một miếng cuối cùng. Thay vì nói "Please, you can have this last piece", thì bạn có thể nói " You have have". Nói một cách tình cảm, và đừng quên lắc đầu một chút(indian style), bạn thậm chí có thể đẩy dĩa thức ăn đó lại người ấy với giọng điệu như thành khẩn. Hoặc khi bạn muốn nói một người nào đó lại gần bạn " You come here, please", thì bạn hãy nói là " You come come".

2. Khi bạn muốn yêu cầu một điều gì đó, hãy thêm "no" ở cuối câu và biến nó thành một câu hỏi thay vì bắt đầu với "Please" " Please do it"...mà hãy nhấn mạnh như thế này "Do this, noo?" hoặc "You will do this, no?". Bạn vừa phải nhấn mạnh và kéo âm "no" dài ra một chút, nó như thể thành khẩn, van nài người nào đó làm cho bạn một việc gì.

3. Thêm "no" ở cuối câu nếu như bạn muốn hỏi ai : " Lunch is ready, no?", "She left, no?". Từ "no" ở đây cũng na ná như từ "nah" của người trung quốc. Nhưng độ kéo dài từ "no" ngắn hơn ở 2.

4. Kết thúc câu bằng từ "only". Tôi cũng không biết tại sao người Ấn lại sử dụng nó rất nhiều, và nó nghe rất là Ấn. "Its like that only."..."You go there only", " I paid 5 rupees only" hoặc " I am joking only".

5. Bạn cũng có thể kết thúc câu bằng "also". " He came up and sat down also", " He is late also".

6. Hãy dùng "good name" cho "first name". Tôi còn nhớ khi tôi đi đến những office ở Hyderabad, và nhân viên văn phòng sẽ hỏi tên tuổi tôi như thế này " What is your good name, madam?". Có lẽ lúc đó, tôi chưa quen lắm với ngôn ngữ của người Ấn nên tôi khá là confuse, không biết họ hỏi họ tôi, tên tôi hay nguyên tên. Nên tôi trả lời với vẻ mặt rất là confuse "My name is Thao, and i dont know whether it is good or bad name?"

7. Tiếng anh của người Ấn khá là confuse. Họ dùng "the same" thay vì "it" hoặc "above". Điều này chỉ diễn ra ở những văn phòng người Ấn, nếu bạn có dịp ghé qua. "I will send you document. Please sign the same here". hoặc là "in the above paragraph" họ lại bảo "in the same paragraph". "OMG, its not the same paragraph."

8. Sử dụng "I know" rất nhiều, thậm chí nếu họ không biết về nó. "I know...she want me"

9. Thêm từ "wala" cho một nghề nghiệp nào đó. Như người vắt sữa bò "milkman" thì người Ấn nói là "milkman walla", "taxi driver"..."taxi walla", "coconut seller"..."coconut water walla", người đi nhặt rác thì là "trash walla".

10. Nói "fire" thay vì" yell". Ngay cả chồng tôi còn rất confuse về điều này, anh kể rằng khi sáng đó khi anh bước vào công ty, thì mọi người đã xầm xì với nhau là ông boss mới vừa "fire"(sa thải) một nhân viên rất dữ dội vào sáng này...nên tốt nhất là hãy im lặng làm việc một cách ngoan ngõan. Rồi qua sáng hôm sau, anh rất ngạc nhiên vì người nhân viên bị "fire" đó vẫn còn đủng đỉnh đi làm, nên hỏi ra mới biết là "fire" là "yell"

11. Khi trả lời điện thọai, bạn hãy nói "tell me" hay "chapu"(telugu), "bollo"(Hindi), thay vì nói " How may i help you"

Còn nhiều thứ tôi muốn viết thêm nữa, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩa ra nhiều lắm. I will stop here,no?. Bạn cứ practice như thế này với người Ấn, đảm bảo khả năng giao tiếp đối với họ sẽ không quá khó khăn đối với bạn. I am writing from my experience only.