Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Let's have some biscuit

Những chiếc bánh nướng thơm lừng sẽ làm cho bạn đói bụng lắm đây,haha. Đây là gói quà mình tặng cho nhỏ bạn sắp về lại Úc, chỉ mong rằng nó sẽ không măm măm khi đói bụng thôi.


Thành phần: coconut oil , palm oil, soyabean oil, shea butter, castor oil ,safflower oil, FO.