Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Lost and missed comment...I am sorry

Trong thời gian vừa qua, mình đã nhận được một số email của các bạn về việc chậm trễ reply từ mình. Nhưng nếu các bạn có thể giúp mình một chuyện thì mình chắc rằng sẽ không có chuyện chậm trễ. Đó là các bạn hãy comment vào những mục post gần nhất hoặc mail thẳng tới rose_24111983@yahoo.com , vì nếu các bạn comment ỡ những bài mục cũ thì mình ít khi check lại nên sẽ lỡ mất nhiều thông tin cũng như cách liên lạc mua soap. Cám ơn các bạn đã ủng hộ cũng như yêu quý dòng sản phẩm handmade soap của mình.