Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Cherry Blossom soap

Cherry Blossom soap sẽ cho bạn cảm giác như đang đắm mình trong một vườn trái cây đầy blueberry. Và thật sự bạn chỉ muốn hái và cho vào miệng. Nhưng xin đừng, vì đây chỉ là soap :)

Trước khi ra khuôn và cắt bánh

Thành phần: Raw shea butter, olive oil, coconut oil, castor oil, palm oil, sweet almond oil, vitamin E,blueberry and watermelon fragrance oil, colorant