Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Abi's haircut

Tóc Abi một tháng cắt một lần đến nỗi các chú hớt tóc đều quá quen với khuôn mặt 2 mẹ con mìnhhttp://www.smileycodes.info/emo/babysoldier/35.gif. Phải nói là tóc con mọc rất nhanh, nếu không dẫn con đi cắt thì y như rằng 2 tay con cứ gãi đến đỏ luôn cái cổ vì nực và tóc đâm vào da rất ngứahttp://www.smileycodes.info/emo/babysoldier/99.gif

Lúc đầu con chịu khó ngồi yên, không cục cựa gì hết làm ai cũng khen con là đứa bé ngoan


Chỉ được vào phút, khuôn mặt con bắt đầu tỏ ra khó chịu http://www.smileycodes.info/emo/babysoldier/109.gif

Thế là bé cái lầm, con vùng vằn xoay qua xoay lại làm chị Thủy phải kiềm chặc con, nếu không kéo sẽ vào mắt http://www.smileycodes.info/emo/babysoldier/100.gif

Còn đây là cái đuôi rùa của con

Và hoàn tất trong 15 phút , mất khoảng 15,000. Quá rẻ http://www.smileycodes.info/emo/babysoldier/91.gif