Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Trí tưởng tượng của người Sing


Dân sing đúng là giàu trí tưởng tượng thiệt . Thằng Macdonald mới cho ra Satay Burger và Banana Pie , vậy mà dân chúng lại bắt đầu dấu lên phong trào đòi "tẩy chay" em Mac vì nhồi nhét những hình ảnh không tốt cho em nhỏ . Thật ra mình nhìn cũng chẳng có mối liên tưởng gì cả , vậy mà các bác " Hồi Giáo" lại liên tưởng ra burger là "mông" của phụ nữ, còn "banana pie" là cái " ấy" của nam giới .

Các bác ấy nói thế này "The evil Jews purposely shaped it like that to plant evil thoughts in us Muslims and bait us to eat those. I am going to boycott McDonalds "  , dịch ra là "chẳng hiểu bọn Do Thái nghĩ gì mà nặn ra những hình thù thế này để nhồi vào trong tư tưởng chúng ta , những người Hồi giáo những hình ảnh xấu ghớm ghiếc thế này . Tao sẽ tẩy chay" .  Còn một em học sinh khi được hỏi feedback thì em nó trả lời thế này "The satay burger is very very wet and juicy, but I like the banana pie more because it is very big and very long. It is also hot". ( cái này không dịch nhé , ai muốn hiểu thì google translate nhé :))))


Nói thiệt , có vụ ăn uống thôi mà các bác nghĩ ra tùm lum rồi bảo bị ảnh hưởng tư tưởng này nọ , thiết nghĩ là do người "có tư tưởng"ấy mới nghĩ ra được thôi à
Photobucket