Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

"Tin yêu " wedding soap

Mình đặt tên cho wedding soap này " Tin yêu" vì một màu xanh ngọt của nó