Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Herbal infused oil for soaps

Bây giờ trong phònh mình toàn chai và lọ infused oil. Nào là em rosemary infused oil, rose infused oil, chamomile infused oil, calendula infused oil, basil infused oil, neem infused oil...Trên dưới cũng khoảng 25 lọ infused oil khác nhau. Mỗi loại infused oil có những chức năng và bảo vệ da không em nào giống em nào cả.

Để sử dụng những em này, phải chờ ít nhất 1-2 tháng

Chamomile infused oil giúp trẻ hóa làn da và làm giảm những tổn thương ở da như eczema, carrot infused oil là vật bất ly thân mà mình làm cho mẹ từ khi về Việt Nam. Mặc dù tuổi mẹ mình cũng hàng năm mươi trở lên, nhưng da mặt bà rất hồng hào và trắng sáng tự nhiên.

Basil infused oil sẽ có mặt trong những mẻ soap sắp tới