Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Chocolate box gift based on customer's order

Hộp chocolate hoàn toàn với mùi sôcôla đắng được làm theo yêu cầu của một bạn ở Vĩnh Long. Ngay chính bản thân mình cũng thích nó nữa, bởi vậy mới nói mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về sự vật và việc. Không ai giống nhau trong gu thẩm mỹ của mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn bạn cũng như những bạn ở các tỉnh thành khác nhau đã để ý đến dòng sản phẩm handmade soap của mình.