Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Goatmilk soap lại ra lò

Woww, những bánh soap sữa dê của mình...tình yêu của mình http://www.smileycodes.info/emo/kittynbear/139.gif. Sẵn sàng ra lò cho tuần sau nhé


Và bé luôn là người được "hưởng suấy" đầu tiên