Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Bé Abi và cha

Thời gian thấm thóat trồi qua nhanh qua, mới đây anh không còn ở cạnh chúng tôi nữa. Vậy mà, ngày hôm qua anh vẫn còn ở đây dặn dò tôi đủ thứ. Anh không những đóng vai trò của một người chồng, mà còn kiêm luôn chức ba. Anh biết tính đỏan hậu của tôi, nên anh viết lên một tờ giấy những việc cần thiết tôi không được quên. Lúc nào anh vẫn dặn đi dặn lại là phải xứt dầu dừa lên tóc, ấy vậy khi anh về đến phát hiện mấy chai dầu dừa còn nguyên được cất kỹ lưỡng trong một góc kẹt quần áo. Thế là anh lôi ra và bắt tôi phải xứt nó cho bằng được. Rồi quay ra một hốc tủ khác, thì anh tiếp tục tìm được một đống thuốc anh gởi về mà tôi lại không uống, anh bảo phí công anh đem về rất nhiều kỳ này vì cứ nghĩ là vợ uống. Một khi đã uống thuốc Ayuverdic thì tuyệt nhiên tôi không được rớ vào bất kỳ món ăn có thịt nào, ngay cả trứng và sữa. Chính vì vậy, tôi ngừng nó vì nghĩ mình ít khi nào tuân thủ được. Anh nói ăn thịt chỉ làm cho tính khí của tôi thêm cau có và da mặt sẽ không đẹp. Nếu kết hợp với ăn chay, và dùng thuốc Ayuverdic thì sức khỏe tôi sẽ hồi bình phục. Thêm vào đó, anh nhấn mạnh rằng anh là người hòan tòan chịu trách nhiệm cho sức khỏe của tôi, vì vậy anh đã không tiếc tiền để đem về những lọai thuốc đắc tiền, thì tôi hãy cố gắng dùng nó. Thôi thì, anh đã cố gắng tìm thấy thuốc rồi đem thuốc về, thì tôi phải thương cho công sức anh bỏ ra. Nên tôi hứa dùng nó kiên trì và kiên quyết không ăn thịt.

Bé vùng vằn không chịu về nhà

Tạo đủ thứ dáng khi thấy mẹ kêu "1,2..3"