Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Paragu- A must watch movie

Khi xem phim này, tôi đã khóc thật nhiều. Tôi không phải khóc cho nhân vật trong phim. Mà tôi khóc đây chính là những gì trong phim đã thể hiện thật rõ nét hòan cảnh của tôi trước đây. Tôi cảm thấy thật có lỗi và thương ba mẹ hơn. Qua bộ phim này, tôi thật sự hiễu rõ được giá trị ở người làm cha làm mẹ. Con cái là gia tài vô giá đối với họ. Một tai nạn nhỏ cũng đủ làm cho họ phải cuống cuồng lo sợ, thì huống hồ gì đó là việc hệ trọng cả đời cho đứa con. Bây giờ, tôi đã làm mẹ. Tôi càng hiễu sâu sắc hơn. Chỉ một phút lỡ lầm của con cái có thể giết chết cha mẹ một cách không thương xót. TÔi hi vọng những ai đang rơi vào tình trạng giống như tôi lúc trước, đứng giữa người mình yêu và cha mẹ thì hãy dùng lý trí để giãi quyết vấn đề. Mặc dù nó có đem lại cho bạn sự đau khổ, nhưng hãy vững vàng bước đi tiếp vì không ai thương mình hơn ngòai cha mẹ ta.
Các bạn nên dành thời gian xem bộ phim này, để có thể hiễu rõ hơn tâm tư của người làm cha làm mẹ

Xem online movie tại đây.