Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

When it come an art!!!

Hôm qua, mình bỏ ra nguyên ngày để bắt thử hoa hồng. Hic hic, đúng là một ngày dài nhưng thành quả chỉ gom được vỏn vẹn có 34 bông. Vì soap rất mềm vì một phần do thời tiết nóng, nên khi mới làm xong em này thì em kia đã bắt đầu chảy ra. Mình lại phải đánh soap lên, rồi bắt thành hoa hồng. Sau đó lại đánh lên và bắt. Mặc dù tốn nhiều thời gian, nhưng dù gì mình rất thích thú với thành phẩm do mình tạo ra.
Yesterday I spent whole day, just trying how to make rose soap piping and finally i got only 34 roses at the end of process. As soap mixture was not thicken enough due to humid weather, so once i finished piping this rose, the other already run off. Whole works was just piping and beating, then again beating and piping. But I am still enjoying it.

Do they look so real?

Không hoa hồng nào giống hoa hồng.
Not all roses look same

24 tiếng sau roses đã đủ độ cứng
Roses get harder after 24 hrs