Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Sweet candy soap

Sweet kiss, khi cắt ra khỏi khuôn nhìn giống như một lớp bánh được áo bên ngoài caremel. Nhưng chính lớp real chocolate bên ngoài đã dần dần chuyển lớp vàng bên trong thành một màu nâu do khi tiếp xúc với không khí


Thành phần: dầu dừa, dầu cọ, dầu olive, dầu castor, hemp oil, raw shea butter, strawberry, musk, berries, vanilla citus FO.


Lớp real chocolate và vanilla đã chuyển hóa dần thành nâu. Nhưng bù lại, mùi hương của nó lại rất ngọt ngào như một viên kẹo chocolate đường