Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

LẠI MỘT LẦN NỮA CÁCH XA

Thế là gi đình ta một lần nữa lại xa cách. Lần này không phải là cả ba và mẹ, mà chỉ mỗi mình ba con. Ba con lại nhận nhiệm vụ mới ở Singapore,có thể nói là khá gần nên điều kiện thăm mẹ con ta không khó khắn như hồi ba mẹ còn ở Hyderabad. Nói gì thì nói, mình vẫn có một cảm giác nhung nhớ, mặc dù anh ngày nào cũng gọi điện để hỏi thăm mẹ con. Lúc trước, còn có người để gây, còn bây giờ thì...Ba con rất chu đáo, Abhi ạ. Trước ngày đi 2 tuần, ba con tranh thủ làm hết giấy tờ liên quan đến con, mặc dù chưa thật sự cần thiết lắm. Nhưng ba bảo không muốn cho mẹ chạy đi chạy lại làm một mình, sợ nguy hiểm trên đường phố. Nên thời gian ở đây, ba con nhận luôn nhiệm vụ là đèo mẹ trên chiếc xe gắn may. Còn bây giờ muốn đi đâu, mà không có người đèo, lại làm biếng.

Abhi ơi, con lớn nhanh đi để còn đi đây đi đó với ba mẹ nữa.