Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Món quà cho người chơi bóng ném

Một món quà tinh thần cổ vũ đến những bạn thích chơi bóng ném http://www.smileycodes.info/emo/meemo/24.gif


Một hộp soap gồm 3 bánh , màu sắc các bạn có thể tự chọn http://www.smileycodes.info/emo/yoyocici/33.gif