Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Bông bụt tươi

Mình thích cho các loại hoa quả khô vào soap, vừa tăng công dụng đặc trị cho soap mà vừa mang đến những màu sắc lạ. Hôm qua, bé Hai ở dưới quê theo đúng kỳ đem sữa dê lên cho mình và thêm một mớ bông bụt tươi mà bé xin ở mấy gần hàng dậu bên nhà.

Bông rất tươi mặc dù bé đã gói lại để đi xe trong 2-3 tiếng. Mình sẽ dùng nó để phơi khô và nghiền thành bột , có thể mất 1 tuần. Tuần sau mình sẽ update bột bông bụt http://www.smileycodes.info/emo/ygirl/gyh5.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét