Google+ Followers

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Hết hộp chocolate box

Các tình yêu mê chocolate soap box ơi, tạm thời mình đã không còn hộp để đựng các em í nữa. Nếu mọi người có thể chờ được, thì mình sẽ nhờ ox mang hộp về trong thời gian sớm nhất. Còn nếu tình yêu nào không chờ được, thì mình cũng có một giải pháp khác là sẽ gói các viên chocolate soap vào giấy kiến, trang trí vào đẹp chẳng khác gì hộp đâu nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét