Google+ Followers

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Mango lassi soap-An indian way for flavour

Sáng nay mở khuôn để xem thành phẩm Mango Lassi soap cách đây 2 hôm. Phải nói mùi của soap khá đặc trưng từ cardamom của mango lassi, và đặc biệt là màu vàng cam.

Thành phần: Mango, milk,yoghurt,cardamom,olive oil, coconut oil,crisco shortening, castor oil, sodium hydroxide, nước khóang, và 5% butter supperfat.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét