Google+ Followers

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Hình Abi 10 tháng tuổi

Abi đã được hơn 10 tháng tuổi. Mặc dù con không xổ sữa như những em bé khác nhưng con lóc chóc lắm. Miệng cứ tối ngày " cha, cha...ba,ba", rồi thì con tặc lưỡi, phun mưa, con làm đủ thứ trò nhưng tại sao con không nói được một tiếng " mẹ" hay "ma, ma" nhỉ?.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét