Google+ Followers

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Phải là saree?

Thọat nhìn tôi tưởng đây là một bộ saree, nhìn đơn giản mà đẹp nhưng hãy nhìn kỹ ở bức dướiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét